Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2014

mynewme
17:29
3911 3ad3 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viathefirstdrop thefirstdrop
mynewme
17:27
6480 a22c 390
mynewme
17:25
0184 45cb 390
SOUP...
Reposted fromscorpix scorpix viathefirstdrop thefirstdrop
mynewme
17:25
4483 891c 390
Reposted fromKiro Kiro viathefirstdrop thefirstdrop
mynewme
17:24
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel
Reposted frompanopticon panopticon viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mynewme
17:23
6526 541e 390
Reposted fromnenya nenya viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

February 11 2014

mynewme
23:03
6025 ae00 390
Reposted fromlavendowy lavendowy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mynewme
23:03
5765 103d 390
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mynewme
22:57
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr viadepressionsucks depressionsucks
mynewme
22:57
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku

January 29 2014

mynewme
05:33
7756 e6af 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mynewme
05:14
    Jeżeli kocha się kogoś tylko wtedy, gdy odpowiada naszym oczekiwaniom i wyobrażeniom, nie jest to miłość...
     
— Laurent Gounelle- O człowieku, który chciał być szczęśliwy
Reposted frompiepszoty piepszoty
mynewme
04:32
Reposted fromcharlottinka charlottinka viardx rdx
04:19
8071 fcfe 390
Reposted fromamatore amatore viardx rdx
mynewme
04:15
9835 adab 390
Reposted fromzvierz zvierz viardx rdx
mynewme
04:00
mynewme
03:47
dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac viacalifornia-love california-love
mynewme
03:15

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viatutaj tutaj
mynewme
03:11
90% rzeczy, z których się śmieję to moje przezabawne żarty.
— RecklessKid
mynewme
03:11
5086 fcff 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl