Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2014

mynewme
03:11
5086 fcff 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mynewme
02:57
Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
— Walt Disney
Reposted fromarizonadream arizonadream viatutaj tutaj
mynewme
02:57
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viatutaj tutaj
mynewme
02:56
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. 
— Albert Einstein
Reposted frommisseterniity misseterniity viatutaj tutaj
mynewme
02:55
6263 5053 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mynewme
02:55
Moja cykliczność jawy i snu nie ma nic wspólnego z dobą.
— Miron Białoszewski
Reposted fromtutaj tutaj
mynewme
02:54
2443 4042 390
Reposted frommissgingers missgingers viatutaj tutaj
mynewme
02:54
On pytał o wszystko. Naprawdę tak, jak dziecko, które ma prawo pytać. Chciał wiedzieć.
— J.L. Wiśniewski, "S@motność w sieci"
Reposted fromskrzacik skrzacik viatutaj tutaj
mynewme
02:51
8679 a19a 390
Reposted fromtutaj tutaj
mynewme
02:50
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty
mynewme
02:49
Reality exist in the human mind, and nowhere else.
— George Orwell
Reposted fromirresponsible irresponsible viatutaj tutaj
mynewme
02:44
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viatutaj tutaj
mynewme
02:20
9034 191b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mynewme
02:08
2908 aecb 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viardx rdx
02:06
0596 b03d 390
   

 

Reposted frommccallmesterek mccallmesterek viardx rdx
mynewme
02:02
8730 b0f0 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mynewme
02:01
9267 c398 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
mynewme
02:01
- do zobaczenia za 10 lat, jeśli będziemy wolni ożenię się z tobą.
- umowa stoi.
mynewme
01:51
    Jakoś tu głucho i pusto, i nic nie pachnie jak Ty.
     
— Zeus
Reposted frompiepszoty piepszoty
mynewme
01:51
    Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
     
— Anthony de Mello
Reposted frompiepszoty piepszoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl