Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2014

mynewme
12:03
3969 f84f 390
Reposted fromunhappy-in-love unhappy-in-love
mynewme
12:03
3971 ef48 390
Yes..I'm chocoholic ;)
Reposted fromcinnamongirl cinnamongirl

March 04 2014

mynewme
21:18
Wymazać myślą myśl – wykwintne samobójstwo, rozkoszne rozpuszczenie się!"
— Vladimir Nabokov - "Oryginał Laury"
mynewme
21:18
    Mam już wszędzie siniaki, tak się biję z myślami
     
— Monika Szwaja- Zupa z ryby fugu
Reposted frompiepszoty piepszoty viabiglove biglove

March 03 2014

mynewme
20:40
PRZEMILCZENIA DZIELĄ BARDZIEJ NIŻ NIEOBECNOŚCI
— Coco Chanel
Reposted fromyannim yannim viabiglove biglove
mynewme
20:40
0146 df4e 390
Marcin Świetlicki
mynewme
20:37
5037 44ee 390
Reposted fromgreens greens viacalifornia-love california-love
mynewme
18:36
6417 910e 390
mynewme
18:36
8679 6072 390
Reposted fromcaligula caligula viacalifornia-love california-love
mynewme
18:33
18:33
18:31
[MARS GIRL] | Tumblr on We Heart It.
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
mynewme
18:31
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
mynewme
18:30
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
mynewme
18:30
Wszystkie granice są umowne i czekają aż ktoś je przekroczy.
— Atlas Chmur.
mynewme
18:29
Znam kobiety 
tak pragnące miłości 
że pozwalają swymi świeżo 
umytymi włosami wymiatać 
z kątów kurz
Znam kobiety 
tak łaknące czułości 
że pozwalają napełniać się 
nasieniem byle komu 
byle gdzie
Znam ich córki 
które dla ciepłego słowa 
pozwalają rozpruwać swą 
niewinność na parapetach 
nocnych klubów

 

— Kasia Nosowska Na ucho
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viat-e-x-t t-e-x-t

February 15 2014

08:02

February 12 2014

18:20
3203 3490 390
mynewme
18:15
Brak poczucia własnej wartości jest jak kula armatnia, którą człowiek kieruje w siebie samego. Im bardziej strzela do siebie nienawiścią, tym bardziej zapętla się we własnej niemocy, bezradności i pustce.
— Beata Pawlikowska – W dżungli samotności
Reposted frompareidolie pareidolie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mynewme
17:41
Mariacka, Katowice
Reposted fromyouthless youthless viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl